martes, 21 de septiembre de 2010

Encuestas

¿Qué chica más guapa ha utilizado mejor las joyas?
01 – Suzuki Kyoka
02 – Kuroki Hitomi
03 – Yonekura Ryoko
04 – Sugimoto Aya
05 – Fujiwara Norika
06 – Koyuki
07 – Kuroki Meisa
08 – Nakatani Miki
09 – Kashii Yuu
10 – Kikuchi Rinko


¿Cuál es tu celebridad favorita nacida en Okinawa?
01 – Amuro Namie
02 – Aragaki Yui
03 – Kuroki Meisa
04 – Nakama Yukie
05 – Chibana Kurara
06 – Higa Manami
07 – Kuninaka Ryoko
08 – Yamada Yuu
09 – Uehara Takako

No hay comentarios:

Publicar un comentario